En Xavi

Caricatura d’en Xavi feta amb aqüarela i enmarcada