Solfatara

Obra de teatre de la companyia Atresbandes