Silence

Il·lustració feta amb rotring i color digital