Fractura social

Vinyeta sobre el relat de la fractura social que predica Ciudadanos.

El cargol

Vinyeta sobre l’aparença “amable” del feixisme de Ciudadanos.

Fatxes

Les tres fatxes que tenen aquests 3 polítics. Dibuixos fets a llapis sobre paper de color.