Jo mateix

Dibuixant, dissenyador gràfic, dramaturg, actor, director…

Home & Co.

Il·lustració feta a bolígraf i colorejada amb llapis de color.