Mala porra

Vinyeta sobre la actuació de la Guardia Civil l’1 d’Octubre a Catalunya.