Pinya Sonet

Caricatura de la ex-actriu i directora de la companyia Com un llum, Sílvia Sonet.

Carla Rovira

Caricatura de la Carla Rovira; actriu, directora, creadora i gallina.