Pinya Sonet

Caricatura de la ex-actriu i directora de la companyia Com un llum, Sílvia Sonet.