Pinya Sonet

Caricatura de la ex-actriu i directora de la companyia Com un llum, Sílvia Sonet.

Home Ignot

Imatge promocional per al bloc de viatges “Cartografies Ignotes”