Home & Co.

Il·lustració feta a bolígraf i colorejada amb llapis de color.

Home Arbre

Il·lustració feta a bolígraf, color digital i fotografia

Be still

Il·lustració feta exclusivament amb Adobe Illustrator i Photoshop

Home Ignot

Imatge promocional per al bloc de viatges “Cartografies Ignotes”