LLamp de rellamp

Vinyeta sobre les elèctriques i l’abús que fan sobre els més pobres