Gas Natural

Il·lustracions per a Sedigas sobre l’ús del Gas Natural.